Garantie

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Garantie:

Algemene garantie voorwaarden

Artikel 1 Prijzen
1.1 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koopopdracht/reparatie geldende prijzen. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, heeft H&S transmissie revisie het recht deze door te berekenen.

Artikel 2 Betaling
2.1 Betaling dient contant of per telebankieren te geschieden bij aflevering van de auto of gereviseerde transmissie.

Artikel 3 Garantie
3.1 H&S transmissie revisie garandeert de goede uitvoering van de door hen aangenomen opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van 12 maanden, voor deelreparaties geldt een termijn van 3 maanden, alle te rekenen vanaf factuurdatum.
3.2 Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
3.3 De aanspraken op de garantie vervallen, indien:
A: De koper/opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken H&S transmissie revisie daarvan in kennis stelt;
B: H&S transmissie revisie niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
C: Derden zonder voorkennis of toestemming van H&S transmissie revisie werkzaamheden hebben verricht, die in verband staan met de door transmissie specialist H&S transmissie revisie verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan.
D: de transmissie door oneigenlijk gebruik / overbelasting defect is geraakt.
3.4 Garantie wordt slechts verstrekt aan de koper/opdrachtgever en geldt niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.
3.5 Enige verdere of andere garantie of aansprakelijkheid, ook voor eventuele schade welke het gevolg is van onjuist verrichte werkzaamheden of van gebreken aan geleverde onderdelen neemt H&S transmissie revisie niet op zich. De betreffende garantie beperkt zich uitdrukkelijk tot het verkochte en strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en/of zaken al dan niet van derden, tengevolge van het breken of defect raken van de transmissie of onderdelen daarvan of tot het vergoeden van welke verdere kosten dan ook, die hieruit voor de koper /opdrachtgever mochten ontstaan.
3.6 De tenuitvoerlegging van de garantie wordt opgeschort bij het niet nakomen van enige betalingsconditie door de koper/opdrachtgever.

Artikel 4 Aansprakelijkheid
4.1 Schaden, daaronder te begrijpen vervolgschade met betrekking tot ter reparatie aangeboden (complete) automobielen en componenten komen voor rekening van opdrachtgever, althans voor zover deze niet door de verzekering van transmissie specialist H&S transmissie revisie zijn gedekt.

Artikel 5 Toepasselijk recht
5.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en H&S transmissie revisie waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.

Contact opnemen  

Revisie & Reparatie van o.a.

 • audi_logo.png
 • bmw_logo.png
 • citroen_logo.jpg
 • jaguar_logo.jpg
 • mercedes_logo.png
 • mini_logo.jpg
 • peugeot_logo.jpg
 • porsche_logo.jpg
 • renault_logo.jpg
 • seat_logo.jpg
 • smart_logo.jpg
 • volvo_logo.png
 • vw_logo.png

H&S Transmissie Revisie staat bekend om zijn kwaliteits reparaties en revisies aan al uw versnellingsbakken, aandrijfassen, cardanassen en koppelingen. Wij verwelkomen u dan ook graag in onze werkplaats zodat u de kwaliteiten van ons bedrijf zelf kunt ervaren.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Contact opnemen

Adres: Molenveld 3, 5446 BL Wanroij, Nederland Tel: 0485 215500 Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Web: www.hstransmissierevisie.nl